בי"ח נצרת- אי.מ.מ.ס

ריפוי בשם ישוע מאז 1861
(+972) 0 4 602 8888

מקום ראשון לבי"ח נצרת אנגלי במודל הלאומי לבטיחות הטיפול

פרסם משרד הבריאות ​​לאחרונה, תוצאות המודל הלאומי להערכת בטיחות הטיפול בבתי חולים בארץ (28 בתי חולים), ולפי התוצאות, קיבל בי"ח נצרת- אנגלי את המקום הראשון במודל.

.מטרת המודל הלאומי זה הינה הערכה לבטיחות הטיפול בכל בתי החולים בארץ ולבחון את ההתייחסות למטופל מרגע כניסתו לבית החולים וקבלת הפניו ועד שהותו בבית החולים במקרה הצורך.
הוביל המודל היחידה לניהול סיכונים ובטיחות במטופל בבית החולים האנגלי נצרת בהנהחת ד"ר ג'ליל הלו, האחות האחראית של היחידה, גב 'אימאן בשאראת, ורכזת היחידה, הגב' נג'לה חמאתי, שעקבו ועבדו על פי המודל בבית החולים עם צוות בית החולים בכל המחלקות ויחידות הטיפול, ובמיוחד צוות יחידת איכות ובקרה, צוות משרד הקבלה, צוות המיון, צוות מכון הרדיולוגיה, צוות המעבדה, צוות בית מרקחת, צוות חדרי ניתוח.
ראוי לציין כי זה אינה ההצטיינות היחידה שקיבל בית החולים השנה, אלא המשך להצטיינות במודלים ובבדיקות אחרות שערך משרד הבריאות בשנה האחרונה, סקר שביעות רצון המטופל, המחלקה הפנימית דורגה במקום הראשון, המחלקה לכירורגיה במקום השני, ובית החולים בכלל בנושא הטיפול בידיים טובות , מקום ראשון. זאת בנוסף להצטיינות של הפגייה ובית הספר האקדמי לסיעוד.
הנהלת בית החולים הדגישה על חובתה כמוסד רפואי המשרת את תושבי האזור לפעול במתן כל השירותים הרפואיים הנדרשים והמתקדמים במקום קרוב אליהם בסטנדרטים מקצועיים גבוהים, על ידי שילוב רופאים ומומחים בתחומים שונים, והרחבת סל השירותים הרפואיים התורמים בפיתוח בריאות הקהילה.