בי"ח נצרת- אי.מ.מ.ס

ריפוי בשם ישוע מאז 1861
(+972) 0 4 602 8888

היסטוריה של בית החולים

ריפוי בשם ישוע מאז 1861

1861

ד"ר ורטן מגיע  לנצרת לשרת את הקהילה באזור בתחום הרפואה דרך עמותو אי.מ.מ.ס ומקים את המרפאה הראשונה באיזור בין ירושלים, ביירות ודמשק.

1867
פתיחת קלינקה בעלת 8 מיטות

1871
פתיחת קלינקה יותר רחבה בעלת 18 מיטות.

1882

קניית שטחי אדמה בקרבת נצרת לבניית בית חולים חדש, אבל לא היה אישור סופי לתחילת הבנייה והודחה בשנת 1988.

1904

אי.מ.מ.ס העניקה לבית החולים תקציבים לקניית שטחי אדמה בגודל 25 דונם בהרי נצרת להקמת בית החולים

1912
הקמת הבניין הראשון של בית החולים

1921
בניית בניינים אחרים ע"מ להרחיב את השירותים הרפואיים בשל הגדלת מספר המטופלים

1924
אירוע פתיחה רשמי לבית החולים והשקת בית הספר לסיעוד

1935

חיבור בית החולים לרשת החשמל וקניית המשכשיר הראשון לצילומי רנטגן

1950
ממשלת ישראל מאשרת לשלם  קצבאות טיפול לבית החולים

1956

מינוי ד. ג'ון טסטר כמנהל בית החולים. בתקופתו פיתחה קצבאות, פיתחה מחלקות רפואיות ופיתחה  שירותים ויכולות מקצועיות

1969

מינוי ד. ברנט כמנהל בית החולים. בתקופתו עבר בית החולים מספר שיפורים במחלקת היולדות, מחלקת דיאליזה ובריאות הנפש .

תורמים מקומיים וזרים התחייבו בהמשך תמיכה להתפתחות נוספת של בית החולים.

1988

הגשת ביטוח בריאות ממלכתי מקיף בישראל ומינוי ד"ר רוברט מרטין כמנהל בית החולים

2010

אי.מ.מ.ס נצרת החלה לפעול תחת השם "אמונת נצרת", והשקת פרויקט שירות ההתנדבות בנצרת

2011
בית החולים מסונף אקדמאית לפקולטת הרפואה בבר אילן

2011
חגיגת בית החולים ה- 150 בהענקת שירותי בריאות לקהילה איזור

2012

קבלת בית החולים למענק הכנסת כהוקרה לעבודתה כלפי הקהילה

2015
הצטרפות כפר נצרת לארגון אמונת נצרת